Directori

La Unió Llatina, que desitja afavorir els contactes entre els professionals del món audiovisual dels estats membres, alimenta una base de dades que conté els enllaços a les webs dels centres nacionals de la cinematografia, les cinemateques i els diversos organismes encarregats de la promoció i la difusió de les cinematografies de cada país, per oferir una eina de centralització i actualització de la informació relacionada amb el cinema llatí.

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org