La presència de l’altre

Un dels principals reptes que hem d’afrontar en la nostra època accelerada, complexa i sovint incomprensible és la convivència harmònica amb totes les nostres diferències. Si bé la mundialització genera cada cop més interaccions de tot tipus i escurça les diferències gràcies a la creació freqüent d’híbrids, també és cert que no existeix cap cultura perfectament adequada a aquest panorama canviant.

La Unió Llatina promou la celebració de col·loquis internacionals amb l’objectiu de proposar una reflexió comuna sobre el que haurien de ser avui, malgrat les dificultats d’un món segmentat, les regles d’una convivència cívica i enriquidora.

Notícies sobre el mateix tema

“Afrodescendencia: una raíz, voces diversas”

28/01/2012, Teatro Adolfo Mejia, Cartagena de Indias  (Colombia)

Colloque international « Roumanie et Moldavie : les sources de la latinité »

22/10/2011, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia (România)

Ouverture du Colloque International «Roumanie et Moldavie, les sources de la latinité»

21/10/2011, Université 1 decembrie 1918, Alba Iulia (România)

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org