Fòrum

Per preparar la Trobada Internacional “Conèixer-se i reconèixer-se. Ecos culturals i lingüístics del mestissatge” que tindrà lloc pel maig de 2012 a Panamà i que reunirà nombrosos joves d’Àfrica i de l’Amèrica llatina, la Unió Llatina obrirà al seu web un fòrum per pemetre el diàleg entre aquests joves i la discussió i la reflexió comunes sobre algunes qüestions fonamentals: què vol dir ser llatins avui? Quin sentit pot donar la joventut a una nova idea de la llatinitat? Quins són els elements que uneixen les joves generacions de llocs diferents del món que comparteixen tanmateix les mateixes inquietuds i les mateixes esperances?

Amb el desig de proposar a través d’aquest fòrum una línia d’obertura cap a la joventut llatina i la seva manera de viure i d’animar el sud del planeta, la Unió Llatina permetrà l’aplec de diferents organitzacions, associacions i altres iniciatives relacionades amb la joventut que viu a les dues bandes de l’Atlàntic.

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org