Virtuale Museum

Creat per la Unió Llatina amb el suport de la Unió Europea, Virtuale Museum us permetrà descobrir, en cinc llengües romàniques (castellà, francès, italià, portuguès, romanès), les meravelles de la pintura i l’escultura del món llatí, les que potser ja coneixeu i les que no havíeu vist mai.

El museu, en fase de construcció, presentarà un panorama complet de la pintura i l’escultura llatines, i constarà de dues parts:

  • A la primera hi tindran cabuda les col·leccions permanents. Hi trobareu una selecció d’obres pictòriques que us permetran descobrir els corrents artístics més innovadors del món llatí des de l’edat antiga fins a l’actualitat, en diversos continents. Un recorregut que es convertirà en un veritable viatge pel temps i l’espai, tant per al públic en general com per als especialistes, els quals tindran a la seva disposició documentació científica sobre les obres.
  • A la segona hi haurà les exposicions temporals. Presentaran l’obra d’un o de diversos artistes. Exposicions temàtiques o monogràfiques organitzades per la Unió Llatina a l’Amèrica llatina, a l’Europa llatina i, ben aviat, a l’Àfrica llatina i a les Filipines. Aquestes sales completaran les col·leccions permanents i suggeriran una visió diferent del patrimoni artístic del món llatí.

La selecció de les obres no és exhaustiva; no podria pas ser-ho en un camp tan ampli com el de la història de l’art. No obstant això, per la seva vocació dinàmica i interactiva, Virtuale Museum es renovarà constantment.

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org