Formació

La Unió Llatina disposa d’un programa d’actuacions destinades a promoure el plurilingüisme a través de la intercomprensió entre llengües romàniques. Així doncs, concentra els seus esforços en una política (inter)lingüística de l’espai romànic tot inserint-se en un panorama mundial de globalització creixent, en un context d’ecologia lingüística a nivell mundial.

La intercomprensió implica un sistema d’aprenentatge diferent dels mètodes habituals. En efecte, com a aproximació plural a les llengües, permet el desenvolupament d’una didàctica del plurilingüisme gràcies a l’explotació a l’aula de diversos instruments concebuts amb aquesta finalitat i completament perfeccionats. De la mateixa manera, existeix també un dispositiu de formació a la intercomprensió que d’una banda pretén difondre el concepte de la intercomprensió en general gràcies a la presentació de diverses perspectives plurilingües de l’ensenyament-aprenentatge de llengües, i de l’altra ofereix suport pedagògic als professors que s’orienten cap a aquesta opció tot subminstrant-los els instruments teòrics i pràctics necessaris per a l’aplicació d’aquests procediments a l’aula.

Aquest dispositiu de formació s’articula en diversos apartats en els quals s’aborden en primer lloc la definició, els principis, els antecedents, els contextos i els reptes de la intercomprensió; a continuació es procedeix a la presentació de diverses eines pedagògiques com ara Itineraris Romànics, EuroComRom, EuRom4, Galatea, Galanet, Interlat. Finalment, una sèrie de tallers permeten l’exploració de les metodologies de la didàctica de l’escrit i de l’oral amb exemples de pràctiques d'integració a l’aula.

Aquests seminaris són concebuts com un reforç de les competències professionals, alhora que enriqueixen i diversifiquen l’oferta de formació, de manera que s’adrecen sobretot a professors de secundària. Altres formacions més completes adreçades a responsables de sistemes educatius i de departaments universitaris tenen com a objectiu la preparació del marc pedagògic de la formació d’altres ensenyants en intercomprensió. També permeten reforçar la capacitat i l’oferta dels sistemes educatius. Aquestes formacions són impartides sempre per professors que han participat en l’elaboració dels materials pedagògics. Avui, més de 400 professionals del sector de l’ensenyament de llengües ja han estat formats en seminaris organitzats en diversos llocs del món:

  • a Europa: Andorra, França, Espanya, Itàlia, Romania i Moldàvia;
  • a Amèrica llatina: Brasil, Xile, Mèxic, Perú, Argentina, Veneçuela i Uruguai;
  • a Àfrica: Angola, Cap Verd, Moçambic, Senegal i Togo;
  • a Àsia: Filipines

Aquestes formacions desperten molt d’interès, cosa que revela l’existència d’un públic especialment sensible a la problemàtica de la intecomprensió. A la fi de cada sessió s’han formulat demandes de formació més precisa per a la utilització del programa didàctic, cosa que condueix a l’organització d’una altra modalitat de formació més adaptada a la nostra realitat canviant.

Aquestes actuacions afavoreixen també l’emergència de grups de recerca en intercomprensió en universitats d’Àfrica, les Amèriques i el Carib, amb l’objectiu de difondre el concepte d’intercomprensió i de promoure el plurilingüisme, sempre tenint en compte els diferents contextos sociolingüístics en la creació d’instruments i de dispositius de formació.

Per una altra banda, també permeten la constitució de xarxes de posada en comú de les experiències en intercomprensió de cara a la integració curricular. En aquests moments existeix ja una xarxa molt activa a l’Amèrica llatina amb universitaris argentins, brasilers, xilens, mexicans, peruans i caribenys.

Notícies sobre el mateix tema

Estats Generals de les Aliances Franceses d'Amèrica Llatina i el Carib

28/11/2011-30/11/2011, Rio de Janeiro (Brasil)

Formación en nuevos enfoques multilingües

15/03/2011-18/03/2011, Curitiba (Brasil)

Difusión del concepto de intercomprensión en Brasil

01/02/2011-04/02/2011, Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil)

Formación en los nuevos enfoques multilingües

08/11/2010-11/11/2010, Centro de Línguas, Campinas (Brasil)

Seminario - La intercomprensión entre lenguas romances : un vector de intercambios lingüísticos y culturales entre continentes

05/07/2010-07/07/2010, University of the Philippines - Diliman, Manila (República de Filipinas)

Seminario - La intercomprensión entre las lenguas : un desafío para el espacio andino

15/10/2009-16/10/2009, Universidad Ricardo Palma, Lima (Perú)

Formaciones en intercomprensión en los contextos plurilingües africanos

06/04/2009-17/04/2009, Centre International de Recherche et d’Étude de Langue , Lomé (Togo)

Seminario de formación - La intercomprensión: una herramienta para el plurilingüismo

26/01/2009-30/01/2009, Universidad Nacional Autónoma , México (México)

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org