Itinerarii romanice

Instrumentul de referinţă în cadrul activităţilor Uniunii Latine de promovare şi predare a limbilor este programul didactic online, Itinerarii romanice, care favorizează intercomprehensiunea în limbile romanice. Accesibil online, el este compus din șase module autonome. Performanţa sa constă în faptul că integrează șase limbi (catalană, franceză, italiană, portugheză, română și spaniolă) care devin pasarele unele pentru altele, punându-se astfel reciproc în valoare și facilitând procesul de învăţare simultan și nu consecutiv. Programul didactic identifică limbile și capacităţile de intercomprehensiune ale elevilor deoarece ei ajung să perceapă plurilingvismul și realitatea multiculturală; diversitatea culturală și lingvistică devine astfel un factor educativ . Elevii reușesc să înţeleagă alte sisteme lingvistice și cu aceeași ocazie, pe acela al propriei lor limbi. Amuzant, acest program didactic se adresează unui public între 9-13 ani și are avantajul major de a fi utilizabil în structurile școlare. El a primit de altfel Eticheta europeană pentru proiecte inovatoare în materie de învăţare şi predare a limbilor străine.

În acest cadru, cele şase module ale seriei, Comoara din Insula Salvării, Motanul încălţat, Adevărata şi frumoasa poveste a pizzei Margherita, Lungul voiaj a lui Tomi, Prinţesa, baobabul şi ghiocurile şi Voci fără frontiere, îndeplinesc patru funcţii:

  • prima este aceea de a amuza, căci este vorba înainte de toate de a-i motiva pe elevii din diferite sisteme de învăţământ, prezentându-le o poveste, un basm şi o istorioară (pe care se presupune, în majoritatea cazurilor, că le recunosc), concepute ca variantă ludică minimizată a unui roman de aventuri celebru, a unui basm clasic sau a unei poveşti despre o reţetă familiară, ilustrate în maniera benzilor desenate. Bineînţeles, epilogul acestor povestiri trebuie să incite la continuarea însuşirii limbilor romanice;
  • a doua funcţie este aceea de a facilita identificarea limbilor romanice, atât în scris, cât şi în oral;
  • se urmăreşte, de asemenea, crearea de strategii pentru perceperea şi identificarea câtorva acte de vorbire de bază, în şase limbi romanice (cum ar fi: a saluta, a se prezenta, a-şi comunica vârsta, originea ...), care pot fi deprinse cu uşurinţă de către tinerii internauţi în mod independent, şi pe care profesori din diferitele sisteme de învăţământ le pot eventual completa, lărgi, perfecţiona.
  • în cele din urmă - dar această enumerare nu este deloc limitativă - se urmăreşte trezirea gustului pentru a continua învăţarea unei a doua, unei a treia, sau chiar a unei a patra limbi romanice, mizându-se pe conştientizarea înrudirii dintre limbile propuse şi pe posibilitatea elevilor de a trece de la o limbă la alta şi de a recurge în fiecare clipă la cea/cele care le este/sunt familiară/e. Astfel, ei îşi vor putea da seama că ştiu mult mai mult decât îşi închipuiau.

Toate aceste module conţin o serie de activităţi, scurte, este adevărat, dar care pot fi dezvoltate cu uşurinţă în învăţarea dirijată. O modalitate de evaluare internă a rezultatelor obţinute în realizarea acestor obiective este de asemenea proiectată, şi, în orice caz, ea trebuie să-l ajute şi să-l motiveze pe cel ce învaţă în mod independent.

Actualităţi pe acelaşi subiect

Ziua Europeană a Limbilor

05/10/2011-06/10/2011, Maison de l'Europe, Paris (France )

Ziua Europeană a Limbilor

30/09/2010, Ste Marie, Antony (France)

Intercomprehensiunea la Lyriades 2010

25/05/2010-30/05/2010, Angers (France)

Sedifrale 2010

19/04/2010-23/04/2010, Rosario (Argentina)

Uniunea Latină la salonul Expolangues 2010

04/02/2010, Parc des Expositions, Paris (France)

Participarea la cea de-a IV-a conferinţă eLearning Africa

27/05/2009-29/05/2009, Le Méridien Président, Dakar (Sénégal)

Seminar cu titlul „Intercomprehensiunea: cercetare, dispozitiv de formare, ofertă curriculară”

04/05/2009-06/05/2009, Museu da Língua Portuguesa, São Paulo (Brasil)

Seminar pe tema intercomprehensiunii limbilor în Caraibe

02/12/2008-05/12/2008, Fort de France (Martinique)

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org