Limbo

En el marc general de les seves iniciatives a favor de l'ensenyament de les llengües, la Unió Llatina posa en línia aquest nou material lúdic i didàctic per a l'aprenentatge creuat (ja que és possible entrar-hi tant per l’una com per l'altra) de les dues llengües fonamentals del Con Sud Americà: espanyol i portuguès, el coneixement de les quals ha pres una importància fonamental per a les dues comunitats parlants en el nou context de cooperació instaurat arran dels acords del Mercosur, especialment en l'àmbit del seu sector educatiu.

Es tracta d'un joc de rols, una barreja d'aventures i d'estratègies en un laberint lingüístic per sortir del qual cal elucidar un misteri. La solució està basada en el coneixement i l'ús eficient de l'altra llengua (és a dir l'altra de les dues que són proposades com a interfície), salvant d’aquesta manera les barreres que l'ús de la llengua desconeguda pugui representar per al neòfit. Es tracta doncs, sense cap dubte, d’una contribució apreciable al desenvolupament de l'ensenyament de l'espanyol i del portuguès en aquesta regió.

Limbo s'adreça principalment als nens i als adolescents, públic al qual es destinen preferentment les eines didàctiques elaborades per la Unió Llatina, per raons evidents de perspectiva de futur i d'eficiència. Tanmateix, pel simple fet de ser un videojoc, és més que probable que aconsegueixi interessar també grups més amples d'aficionats d'aquest tipus de jocs.

Des del punt de vista formador, a més a més d'ajudar a la interiorització de la noció d'espai (real i virtual), a la interpretació de les consignes orals i escrites, la discriminació i a la selecció de missatges, etc., aquest videojoc és especialment interessant per a la didàctica de l’oralitat de les dues llengües, tant pel que fa als actes de parla i la fraseologia com al lèxic; alhora que familiaritza amb la utilització de les eines modernes que serveixen actualment per a les interaccions i la comunicació humanes en general.

Com és el cas per als altres materials elaborats per la Unió Llatina, Limbo ha estat concebut per a diferents modalitats d'utilització: autònoma, és clar, però també assistida, dins o fora de la institució escolar, amb l'ajuda d'un monitor.

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org