Limbo

În cadrul general al iniţiativelor sale în favoarea predării limbilor, Uniunea Latină publică online un nou material didactic pentru învăţarea spaniolei și portughezei.

Este vorba de Limbo, un joc video care permite învăţarea „încrucişată” (poate fi accesat în ambele limbi) a celor două limbi. El răspunde cerinţei fundamentale a celor două comunităţi de vorbitori din Conul Sudic american, în noul context de cooperare stabilit prin acordurile din Mercosur, în special în domeniul educativ.

Este vorba de un joc de rol, un amestec de aventuri şi de strategii, într-un labirint lingvistic al cărui mister trebuie descifrat pentru a putea ieşi; cheia acestuia constă în cunoaşterea şi în capacitatea de a folosi eficient cealaltă limbă (mai precis una dintre cele două limbi folosite ca interfaţă) înlăturând astfel barierele pe care folosirea limbii străine le poate crea la un neofit. Este, fără îndoială, o contribuţie apreciabilă pentru promovarea predării spaniolei şi portughezei în această regiune.

Limboeste destinat în special copiilor şi adolescenţilor – publicul privilegiat în materialele didactice elaborate de Uniunea Latină din motive evidente de perspective de viitor şi de eficienţă; însă, prin simplul fapt că este vorba de un joc video, acesta reuşeşte să intereseze de asemenea un grup mai mare de amatori ai acestui tip de jocuri.

Din punct de vedere normativ, acest joc video nu numai că facilitează interiorizarea noţiunii de spaţiu (real şi virtual), interpretarea cerinţelor orale şi scrise, înţelegerea şi selectarea mesajelor, etc., dar are şi un rol important în didactica oralului pentru ambele limbi, atât în cadrul actelor de vorbire şi frazeologiei, cât şi la nivelul lexicului, familiarizând în acelaşi timp utilizatorul cu actualele mijloace moderne folosite în interacţiunile şi comunicarea cu semenii în general.

La fel ca celelalte materiale create de Uniunea Latină, Limbo a fost conceput pentru diverse utilizări: individuală, bineînţeles, dar şi asistată, în cadrul sau în afara instituţiilor şcolare.

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org