Terminologie-Terminografie-Terminotică 3T Ediţia a X-a

Uniunea Latină a acordat sprijinul său logistic la realizarea acestui colocviu. Informaţii privind manifestarea pe site-ul http://www.termrom.org.ro/3t/

* colaborarea terminolog specialist în formarea unor termeni sau împrumut lingvistic

* progresul tehnic şi apariţia unor termeni noi

* din experienţa unor medii academice, şcoală, edituri, privind tratarea unor neologisme

* criterii şi practici de luat în considerare la promovarea unor termeni

* studii de caz privind punerea în discuţie a unor termeni noi

* tehnologia informaţiei şi terminologia

* standardizarea terminologiei şi tratarea termenilor

* disiminarea terminologiei şi dicţionarele de specialitate

* resurse terminologice pentru limba romana

* limbaje de specialitate, neologie, comunicare multilingvă

* terminologie şi discursul ştiinţific

* contribuţia lingvisticii in

Unión Latina

Fundada en 1954, la Unión Latina es una organización internacional que reúne 36 Estados Miembros y actúa a favor de la diversidad cultural y del multilingüismo.

Unión Latina
204 rue de Vaugirard, 75015 París, Francia
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org