Secretariatul General

Pentru o latinitate pluralistă

 

Ambasador José Luis Dicenta Ballester, Secretar general

Cabinetul Secretariatului general
•    Silvia Quenan, șefă de cabinet
•    Okia Ardanaz, consilier juridic
•    Raja Karkara, asistentă
•    Max Migerel, curier-șofer
•    Laure Simoes, responsabilă comunicare

Direcţia Administrativă și Financiară
•    Catherine Le Breton, directoare
•    Okia Ardanaz, responsabilă resurse umane
•    Juana Salinas, contabil general
•    Liz Wong, contabilă (buget și trezorerie)

Direcţia Cultură și Comunicare
•    Lisa Ginzburg, directoare
•    Martha Prieto, directoare adjunctă
•    Alessandro Melioli, responsabil proiecte audiovizuale
•    Mathilde Ollivier, responsabilă proiecte culturale

Direcţia Promovarea și Predarea Limbilor
•    Dolores Alvarez, directoare
•    Mario Agraso, responsabil proiecte educative și lingvistice
•    Filomena Vieira, responsabilă proiecte educative și lingvistice

Direcţia Terminologie și Inginerie Lingvistică
•    Dolores Alvarez, directoare a.i.
•    Nidia Buyck, secretară bilingvă
•    Florica Razumiev, responsabilă proiecte terminologice și de documentare

204 rue de Vaugirard, 75015 Paris, Franţa
Tél. 33|1 45 49 60 60
Fax 33|1 45 44 47 01
ulsg@unilat.org
www.unilat.org

 

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org