Intercomprehensiunea

Intercomprehensiunea, conform unei politici lingvistice care îmbină dorinţa de deschidere culturală cu dimensiune plurilingvă, este un domeniu în plină expansiune. Bazată pe competenţe parţiale care permit învăţarea mai multor limbi graţie originii lor comune, intercomprehensiunea răspunde realităţii modului de comunicare actual. Ea se dovedeşte astfel a fi un concept foarte productiv pentru o diversitate culturală şi lingvistică, instaurând în acelaşi timp o „egalitate între limbi”. Astfel, ea se numără printre strategiile care tind să garanteze plurilingvismul, indispensabil schimburilor, oferind fiecăruia mijloacele de a descoperi limba celuilalt.

Difuzarea intercomprehensiunii de către echipa „De una a cuatro lenguas más”

01/12/2011, Lima (Perú)

Participarea la diferite evenimente de promovare a intercomprehensiunii de către echipa peruană „De una a cuatro lenguas más”, creată la Universitatea Ricardo Palma din Lima în urma seminarului „Intercomprehensiunea: o provocare pentru spaţiul andin”, organizat de Uniunea Latină în octombrie 2009.

Statele Generale ale Alianţelor Franceze din America Latină şi Caraibe

28/11/2011-30/11/2011, Rio de Janeiro (Brasil)

Această acţiune a reunit cele 235 Alianţe Franceze, cu scopul de a discuta pe teme precum diversitatea lingvistică şi atractivitatea limbilor romanice în cadrul mobilităţii internaţionale a studenţilor. Una din temele centrale a fost intercomprehensiunea romanică. Această acţiune a fost urmată de un atelier de validare elaborat de echipele braziliene în vedera pregătirii materialului didactic care va servi drept suport ofertei de cursuri în intercomprehensiune în Brazilia. 

Ziua Europeană a Limbilor

05/10/2011-06/10/2011, Maison de l'Europe, Paris (France )

Prezentarea, în cadrul Zilei Europene a Limbilor, a materialului « Itinerarii Romanice » la Maison de l’Europe din Paris şi animarea unui atelier cu aceeaşi temă într-o şcoală din regiunea pariziană, adresat unei clase de 30 de elevi. 

Itinerarii romanice: un instrument pentru promovarea intercomprehensiunii în limabile romanice

16/08/2011-31/12/2011, Natal (Brasil)

Programul didactic Itinerarii romanice creat de Uniunea Latină este folosit ca resursă didactică în diferitele ateliere de formare în intercomprehensiune organizate în prezent în Natal, Brazilia.

Formare privind noile abordări multilingve

15/03/2011-18/03/2011, Curitiba (Brasil)

Atelierele de lucru ale ultimei etape de formare au permis analizarea, validarea şi mutualizarea celor cinci produse didactice elaborate de către participanţi; accentul a fost pus de asemenea pe diseminare şi pe schimburile de experienţă în elaborarea materialelor didactice plurilingve contextualizate.

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org