Formări

Uniunea Latină a elaborat un program de acţiuni dedicat promovării plurilingvismului în limbile romanice. Ea încearcă să răspundă unei politici (inter)lingvistice a spaţiului romanic, inserându-se în acelaşi timp în panorama mondială a globalizării în ascensiune, într-un context al ecologiei limbilor.

Intercomprehensiunea oferă o metodă de învăţare a limbilor diferită de cele clasice. Datorită abordării pluraliste, ea permite o aprofundare a didacticii multilingvismului prin folosirea la ora de limbi străine a unor instrumente absolut performante. Un dispozitiv de formare a fost conceput în acest sens. El este menit să difuzeze, pe de-o parte conceptul de intercomprehensiune în general prezentând mai multe abordări plurilingve în procesul de predare-învăţare a limbilor şi, pe de altă parte, să ofere un sprijin pedagogic profesorilor care sunt deja interesaţi de această opţiune; li se oferă astfel instrumentele teoretice şi practice necesare utilizării acestei abordări la ora de limbi străine.

Acest dispozitiv de formare este alcătuit din mai multe module în care sunt abordate în primul rând, definiţia, principiile, istoricul, contextele şi mizele intecomprehensiunii urmând apoi o prezentare a unor instrumente pedagogice cum ar fi: Itinerarii Romanice, EuroComRom, EuRom4, Galatea, Galanet, Interlat. În cele din urmă, atelierele oferă posibilitatea de a explora metodologiile didacticii scrisului şi oralului cu exemple de practici de integrare la ora de limbi străine.

Punând accentul pe consolidarea competenţelor profesionale, pe valorizarea şi diversificarea ofertelor de formare, aceste seminarii se adresează profesorilor de liceu. Formări mai complete destinate responsabililor sistemelor educative şi ai departamentelor universitare sunt menite să pregătească încadrarea pedagogică a altor profesori în intercomprehensiune. Ele permit consolidarea cunoştinţelor şi lărgirea ofertei educaţionale. Formările sunt animate de profesori care au participat la elaborarea materialelor didactice. La ora actuală peste 400 de profesionişti din domeniul predării limbilor au fost formaţi în cadrul seminariilor care au fost organizate în toate colţurile lumii:

  • în Europa: Andora, Franţa, Spania, Italia, România şi Moldova;
  • în America Latină: Brazilia, Chile, Mexic, Argentina, Venezuela şi Uruguay
  • în Africa: Angola, Capul Verde, Mozambic, Senegal şi Togo;
  • în Asia: Filipine.

Aceste formări sunt primite cu mare interes şi fac dovada existenţei unui public foarte sensibil la problematica intercomprehensiunii. În urma acestor prezentări, sunt exprimate cereri de formare mai precise care permit punerea în practică a unor modalităţi formative mai bine adaptate la realităţile în permanentă schimbare.

Aceste acţiuni sunt destinate promovării conceptului de intercomprehensiune şi de plurilingvism şi favorizează în acelaşi timp emergenţa echipelor de cercetarea în intercomprehensiune în universităţile din Africa, America Latină şi din Caraibe, ţinând cont de diferitele contexte sociolingvistice în scopul de a favoriza crearea instrumentelor şi dispozitivelor de formare. Ele oferă un climat favorabil constituirii reţelelor de mutualizare a experienţelor în intercomprehensiune pentru o integrare curriculară. O reţea de acest gen a fost deja constituită în America Latină între universităţile argentiniene, braziliene, chiliene, mexicane şi caraibiene.

Actualităţi pe acelaşi subiect

Formare privind noile abordări multilingve

15/03/2011-18/03/2011, Curitiba (Brasil)

Difuzarea conceptului de intrecomprehensiune în Brazilia

01/02/2011-04/02/2011, Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil)

Sesiune de formare legată de noile abordări multilingve

08/11/2010-11/11/2010, Centro de Línguas, Campinas (Brasil)

Seminarul - Intercomprehensiunea în limbile romanice, un vector de schimburi lingvistice şi culturale între continente

05/07/2010-07/07/2010, University of the Philippines - Diliman, Manila (República de Filipinas)

Seminarul - Intercomprehensiunea între limbi, o provocare pentru spaţiul andin

15/10/2009-16/10/2009, Universidad Ricardo Palma, Lima (Perú)

Formări în intercomprehensiune în contextele plurilingve africane

06/04/2009-17/04/2009, Centre International de Recherche et d’Étude de Langue , Lomé (Togo)

Seminar de formare - Intercomprehensiunea: un instrument pentru plurilingvism

26/01/2009-30/01/2009, Universidad Nacional Autónoma , México (México)

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org