Odiseea limbilor neolatine

Îmbarcaţi-vă cu noi pe aceste pagini care vă vor face cunoscută bogăţia extraordinară a universului latin!

Cum a putut latina să dea naştere, de-a lungul secolelor, spaniolei, italienei, francezei, portughezei şi românei?

Cum s-au diferenţiat treptat aceste limbi de trunchiul lor comun?

Cum s-au dezvoltat ele pentru a deveni ceea ce sunt astăzi, mijlocul de expresie a peste 800 de milioane de persoane în lume şi materia fecundă care a dat naştere capodoperelor literare celor mai marcante ale umanităţii?

Povestită într-o manieră simplă şi amuzantă, această istorie a limbilor neolatine vă va purta printr-o adevărată Odisee...

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org