Seminarii

Uniunea Latină trebuie să ţină cont de factorii geografici specifici fiecărei ţări. Rolul său este de a promova predarea reciprocă și pluralistă a limbilor în spaţii regionale și/sau transfrontaliere, recunoscute ca generatoare de dinamici colaborative. Uniunea Latină își propune să acţioneze în cele șase limbi de lucru, aceasta fiind cea mai adecvată metodă deoarece fiecare dintre ele poate să fie punctul cheie într-un context transfrontalier sau virtual. Cu atât mai mult cu cât anumite limbi pot constitui, cum se spune în didactica plurilingvismului, „limbi punte”: numărându-se printre elementele cheie a strategiilor de acces la comprehensiune.

Formarea profesorilor în aceste contexte permite prin urmare, accesul principalilor actori implicaţi în procesul de difuzare al limbilor romanice, la instrumentele necesare predării diferitelor discipline în cadru școlar sau extrașcolar.

Aceasta permite, printre altele, dezvoltarea ofertelor educaţionale, fără a li se substitui.

Obiectivul este de a pregăti un cadru pedagogic integrat pentru limbile romanice, de la formare la educaţia pentru valori precum interculturalitatea și intercomprehensiunea în limbile romanice și asociate. Temele abordate acoperă situaţiile sociolingvistice în regiuni frontaliere, educaţia bi/multilingvă în context frontalier și aplicaţiile practice și, în cele din urmă, definiţia modelelor interculturale. Acest tip de formare se adresează responsabililor și actorilor din domeniul educaţiei lingvistice din zonele de frontieră și trebuie să ducă la crearea unei structuri care va permite integrarea curriculară. Pentru a fi eficientă, iniţiativa trebuie să fie completată cu acţiuni de elaborare a resurselor proprii fiecărei regiuni interesate. Profesori din regiunile respective vor disemina această practică în scopul perenizării ei.

Acţiunile întreprinse vor permite formarea reţelelor de formatori (din diferite ţări) de pe mai multe continente (în special America Latină și Africa) care în scurt timp vor putea asigura formarea în ţările lor.

Actualităţi pe acelaşi subiect

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org