Publicaţii

Uniunea Latină sprijină și editează lucrări menite să difuzeze moștenirea lingvistică și identităţile din lumea latină actuală. Ele sunt rezultatul acţiunilor recente și/sau propuse de statele ale căror cercetări sunt în avans în aceste domenii. Pertinenţa acestor lucrări este deja recunoscută permiţând astfel Uniunii Latine să solicite parteneriatul altor Organizaţii de aceeași talie, precum și contribuţia celor mai mari experţi. Aceste lucrări permit evaluarea situaţiei, difuzarea experienţelor și a noilor tehnologii, favorizând astfel luarea unor decizii sau proiectare unor noi acţiuni.

Actualităţi pe acelaşi subiect

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org