Promovare lingvistică

Pentru a-și conserva şi pune în valoare patrimoniul lingvistic, Uniunea Latină se implică în difuzarea și îmbogăţirea identităţii care o animă. Mai multe obiective stau la baza acestei acţiuni: sensibilizarea la învăţarea limbilor prin formări în intercomprehensiune și concursul Dialog Latin; difuzarea de material didactic și editarea de lucrări; promovarea de suporturi novatoare care conferă o altă dimensiune procesului de învăţare-predare a limbilor și anume, îmbogăţirea fondurilor existente ale bibliotecilor și centrelor de resurse. Aceste iniţiative stimulatoare devin sursa altor activităţi.

Intercomprehensiunea şi noile provocări pentru limbile romanice

Această lucrare conţine contribuţiile ştiinţifice a treizeci şi cinci de specialişti din unsprezece ţări. O parte dintre aceştia provin din afara spaţiului romanic. Mărturiile lor oferă o viziune de ansamblu asupra diferitelor realităţi lingvistice analizate prin prisma unor puncte de vedere teoretice (disciplinare) şi geopolitice (experienţiale) diferite.

De la didactisation du patrimoine oral africain : de l’enseignement préscolaire à l’université

Această lucrare reuneşte intervenţiile prezentate cu ocazia seminarului cu aceeaşi temă care a avut loc la Dakar între 22 şi 25 martie 2010. Analizele şi studiile publicate au obiectivul de a contribui la definirea şi elaborarea unui aparat pedagogic care să permită folosirea ca instrument didactic a unor elemente din patrimoniul oral care să vehiculeze cultura, istoria şi tradiţiile. Se creează astfel o interacţiune între educaţie şi cultură, două aspecte fundamentale ale procesului de predare-învăţare.

Concurso Diálogo Latino 2012

29/05/2012, Lisboa (Portugal)

Comemorando o Dia da Latinidade, a União Latina promove um concurso multilingue, destinado a estudantes do ensino secundário. Este concurso tem como objectivo o de promover a aprendizagem das línguas latinas e o seu estudo comparativo.

Concursul "Diálogo Latino 2012"

15/05/2012, Lisboa (Portugal)

A União Latina organiza uma nova edição do concurso ‘Diálogo Latino’, no âmbito das celebrações do Dia da Latinidade (15 de Maio de 2012).

De la didactisation du patrimoine oral africain : de l’enseignement préscolaire à l’université

01/06/2011, Paris (France)

Această lucrare reuneşte intervenţiile prezentate cu ocazia seminarului cu aceeaşi temă care a avut loc la Dakar între 22 şi 25 martie 2010. Analizele şi studiile publicate au obiectivul de a contribui la definirea şi elaborarea unui aparat pedagogic care să permită folosirea ca instrument didactic a unor elemente din patrimoniul oral care să vehiculeze cultura, istoria şi tradiţiile. Se creează astfel o interacţiune între educaţie şi cultură, două aspecte fundamentale ale procesului de predare-învăţare. 

Intercomprehensiunea şi noile provocări pentru limbile romanice, o publicaţie realizată de AgenţiaUniversitară a Francofoniei şi Uniunea Latină

01/06/2011, Paris (France)

Această lucrare conţine contribuţiile ştiinţifice a treizeci şi cinci de specialişti din unsprezece ţări. O parte dintre aceştia provin din afara spaţiului romanic. Mărturiile lor oferă o viziune de ansamblu asupra diferitelor realităţi lingvistice analizate prin prisma unor puncte de vedere teoretice (disciplinare) şi geopolitice (experienţiale) diferite. Intercomprehensiunea şi noile provocări pentru limbile romanice, obiect de studiu şi de investigaţie, prezintă o serie de articole legate de prezentul şi viitorul limbilor romanice (LR). Constatări, cercetări şi perspective redactate în şase limbi, aceste articole aduc o nouă lumină asupra diseminării LR (raporturile pe care le întreţin între ele şi cu celelalte familii de limbi din spaţii lingvistice diferite; reprezentările, predarea şi învăţarea lor). Autorii îşi pun întrebări în legătură cu dimensiunea prospectivă plurilingvă în plină ascensiune iar concluziile legate de intercomprehensiune şi de multiplele sale abordări în predarea limbilor sunt extrem de promiţătoare şi de mobilizatoare, însă nu ascund dificultăţile punerii în practică a adevăratelor politici lingvistice educative explicite.

Curs de metodologie pentru predarea limbilor străine

01/09/2010-04/09/2010

Curs susţinut de o specialistă brasiliană, destinat profesorilor din dferite oraşe din Bolivia. Obiectivul acestuia a vizat actualizarea cunoştinţelor şi aspectelor teoretice semnificativedin abordarea comunicativă a limbilor străine.

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org