Limbi și frontiere

Limbile, factori de formare și de educaţie, de producţie, de difuzare și de predare a cunoștinţelor, de schimburi economice și între specialiști, sunt un ansamblu care nu poate fi redus la una sau alta dintre componentele lor. Limbile romanice oficiale (primele limbi, limbile secundare sau limbile străine de predare) sunt în strânsă legătură cu limbile autohtone care au statute diferite: naţionale, indigene, creole, limbi familiale, limbi de școlarizare sau limbile comunităţii. Astfel limbile oficiale ale Uniunii Latine se află în miezul preocupărilor sistemelor educative

The player will show in this paragraph

I Seminario de gestión de educación lingüística de frontera en el MERCOSUR

La Unión Latina organiza el I Seminario de gestión de educación lingüística de frontera en el Mercosur, conjuntamente con el Instituto Internacional de Lengua Portuguesa(IILP) y el Instituto de Investigación y Desarrollo en Política Lingüística (IPOL), con el apoyo de la Universidadedo Oeste do Paraná.

 

Programul Multiculturalitate şi Plurilingvism, Benguela - Angola

02/11/2011-05/11/2011, Benguela (Angola)

Două ateliere vor avea loc la Benguela : un atelier de validare care a avut drept obiectiv selecţionarea şi validarea celor zece basme culese în  ţările implicate în acest program (Angola, Guineea  Ecuatorială, Mozambic şi Republica Democrată Congo).  Un atelier pedagogic a fost, de asemenea, organizat pentru a defini planul de lucru al fazei a II-a a proiectului, consacrată elaborării conţinutului pedagogic în vederea publicării manualului didactic care va încheia acest program.

I Seminário de gestão de educação linguística de fronteira no MERCOSUL

20/07/2011-22/07/2011, Universidade do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu (Brasil)

La Unión Latina organiza el I Seminario de gestión de educación lingüística de frontera en el Mercosur, conjuntamente con el Instituto Internacional de Lengua Portuguesa(IILP) y el Instituto de Investigación y Desarrollo en Política Lingüística (IPOL), con el apoyo de la Universidadedo Oeste do Paraná.

Programul Multiculturalitate şi Plurilingvism – tradiţie orală şi educaţie plurilingvă în Africa Centrală şi Australă

29/03/2011-31/03/2011

O reuniune de concertare regională a avut loc în cadrul acestui program, în Africa Centrală şi Australă cu scopul de a elabora um plan de acţiune comum, o cronogramă, şi o estimare financiară globală a proiectului. A fost definite resursele umane şi materialul necesar fiecărei ţări şi abordată tema „Patrimoniul oral şi mizele pedagogice”, chestiunea centrală a acestui program.

Masă rotundă cu tema : Limba ca patrimoinu şi drepturile lingvistice

18/02/2011

Participare la masa rotundă “Limba ca patrimoniu şi drepturile lingvistice” organizată de IILP în cadrul iniţiativelor sale de promovare a diversităţii lingvistice. Au fost abordate acţiunile pe care IILP le desfăşoară pentru promovarea acestei diversităţi; tema centrală a acestei mese rotunde a fost politica de recunoaştere a limbilor braziliene ca patrimoinu cultural imaterial.

Programul Multiculturalitate şi Plurilingvism – Tradiţie orală şi educaţie plurilingvă în Africa de Vest. Atelier general de validare pedagogică

13/01/2011-15/01/2011

Realizarea atelierului general de validare a conţinutului pedagogic care va fi editat în cadrul Programului Multiculturalitate şi Plurilingvism – Tradiţie orală şi educaţie plurilingvă în Africa de Vest.

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org