Multiculturalitate și plurilingvism

Răspunzând unei politici interlingvistice pentru respectul diversităţii lingvistice și culturale, programul „Multiculturalitate și plurilingvism”. Tradiţie orală și educaţie plurilingvă a fost conceput pentru a fi realizat în Africa. El este menit să protejeze patrimoniul imaterial prin culegerea basmelor în tradiţie orală care riscă să dispară.

Culegerea acestora, colectate în limbile naţionale, apoi traduse în spaniolă, franceză și portugheză, limbile oficiale ale ţărilor implicate în program, stă la baza elaborării materialelor didactice pentru predarea limbilor și culturilor în diferite limbi regionale.

Două module sunt propuse: Primul este în ultima fază de realizare în Africa de Vest (Capul Verde, Guineea-Bissau și Senegal) iar al doilea a fost lansat recent în Africa Australă și Centrală (Angola, Guineea Ecuatorială, Mozambic și Republica Democratică Congo). Primele rezultate, în urma terminării primului modul în Africa de Vest, sunt foarte promiţătoare. Ele permit trecerea la etapa de dezvoltare a instrumentelor didactice care răspund în întregime așteptărilor sistemelor educative naţionale respective.

Acest program de mare anvergură a suscitat interesul Agenţiei Internaţionale Spaniole pentru Cooperare și Dezvoltare (AECID).

Actualităţi pe acelaşi subiect

Uniunea Latină

Uniunea Latină, organizaţie internaţională fondată în 1954, reuneşte 36 de state membre care militează pentru diversitate culturală şi multilingvism.

Uniunea Latină
204 rue de Vaugirard, 75015 Paris
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org