Multiculturalitat i plurilingüisme

En resposta a una política interlingüística en favor del respecte de la diversitat lingüística i cultural, el programa Multiculturalitat i plurilingüisme, tradició oral i educació plurilingüe ha estat concebut i preparat per ser aplicat a l’Àfrica. El seu objectiu és la protecció del patrimoni immaterial a través de la recollida de contes de tradició oral que corren el perill de desaparèixer. La compilació d’aquest contes, recollits en les diverses llengües nacionals i traduïts a continuació en espanyol, francès i portuguès, llengües oficials dels països on s’aplica el programa, serveix de suport per a l’elaboració de materials didàctics destinats a l’ensenyament de les diferents llengües i cultures en diverses regions.

Aquest treball consta de dues parts. La primera es troba en fase de finalització a l’Àfrica de l’oest (Cap Verd, Guinea-Bissau i Senegal), mentre que la segona acaba de començar a l’Àfrica central i austral (Angola, Guinea Equatorial, Moçambic i República Democràtica del Congo). Els primers resultats, a la fi de la primera part a l’Àfrica de l’oest, són molt prometedors i permeten d’imaginar el pas a una etapa de desenvolupament dels instruments didàctics adaptada a les expectatives dels respectius sistemes educatius nacionals.

Aquest projecte de gran envergadura ha suscitat un interès especial a l’Agència Internacional Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament (AECID).

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies sobre el mateix tema

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org