Llengües i fronteres

Com a factors de formació i d’instrucció, de producció, de difusió i de transmissió de coneixement, d’intercanvis professionals i econòmics, les llengües constitueixen un conjunt que no es pot reduir a un sol dels seus elements constitutius. Les llengües romàniques oficials (primera o segona llengua, o llengua estrangera) mantenen al mateix temps una estreta relació amb llengües autòctones que tenen estatus diferents: llengües nacionals, indígenes, criolls, llengües familiars, llengües d’escolarització o llengües de comunitats. Així doncs, les llengües oficials de la Unió Llatina se situen al centre de les problemàtiques educatives i de les preocupacions dels sistemes educatius.

Informació disponible només en espanyol / francès / italià / portuguès / romanès.

Projecte Multiculturalitat i plurilingüisme, Benguela - Angola

02/11/2011-05/11/2011, Benguela (Angola)

Organización de dos talleres en Benguela, Angola. En primer lugar se ha realizado un taller de validación de cuentos cuyo objetivo será seleccionar y validar 10 cuentos por país (Angola, Guinea Ecuatorial, Mozambique y República Democrática del Congo). A continuación se llevó a cabo un taller pedagógico a fin de definir el plan de trabajo de la segunda fase del proyecto, dedicada a la elaboración del contenido pedagógico con vistas a la publicación del manual didáctico con el que concluirá este proyecto.

I Seminário de gestão de educação linguística de fronteira no MERCOSUL

20/07/2011-22/07/2011, Universidade do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu (Brasil)

La Unión Latina organiza el I Seminario de gestión de educación lingüística de frontera en el Mercosur, conjuntamente con el Instituto Internacional de Lengua Portuguesa(IILP) y el Instituto de Investigación y Desarrollo en Política Lingüística (IPOL), con el apoyo de la Universidadedo Oeste do Paraná.

Programa Multiculturalidad y Plurilingüismo: tradición oral y educación plurilingüe en África Central y Austral

29/03/2011-31/03/2011

Tuvo lugar una reunión de concertación regional del programa en África Central y Austral con el objetivo de elaborar un plan de acción común, el cronograma de ejecución, el presupuesto total del proyecto y de definir los recursos humanos y materiales necesarios en cada uno de los países. Se abordó asimismo el tema “Patrimonio oral y desafíos pedagógicos”, asunto central de la problemática de este programa. 

Mesa redonda sobre La lengua como patrimonio y los derechos lingüísticos

18/02/2011

Participación en la mesa redonda “La lengua como patrimonio y los derechos lingüísticos” organizada por el IILP en el marco de sus iniciativas de promoción de la  diversidad lingüística. Esta mesa redonda, que abordó las acciones implementadas por el IILP para la promoción de dicha diversidad, tuvo como tema central la política de reconocimiento de las lenguas brasileñas como patrimonio cultural inmaterial. 

Programa Multiculturalidad y plurilingüismo- Tradición oral y educación plurilingüe en África del Oeste. Taller general de validación pedagógica

13/01/2011-15/01/2011

Realización del taller general de validación del contenido pedagógico del material didáctico que será editado en el marco del Programa “Multiculturalidad y plurilingüismo – Tradición oral y educación plurilingüe” en África del Oeste. 

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org