Publicacions

La Unió Llatina contribueix a editar i edita ella mateixa un conjunt d’obres destinades a difondre l’herència lingüística i les identitats del món llatí actual. Aquestes obres són sempre el resultat de recerques recents i/o proposen les etapes de recerca més avançades en aquests àmbits. La qualitat d’aquestes obres té un gran reconeixement, augmentant pel fet que la gran experiència de la Unió Llatina li permet sol·licitar la participació d’altres organitzacions de la mateixa envergadura i dels experts més reputats. Aquestes publicacions permeten tant la publicació de balanços i estats de la qüestió com la difusió de les experiències i de les noves tècniques que han de permetre la presa de decisions i la planificació de noves accions.

Notícies sobre el mateix tema

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org