Reptes de la digitalització

Si bé els avantatges de la digitalització en termes d’accessibilitat, de remuneració, de difusió i de visibilitat són innegables per a autors i editors, cal subratllar-ne igualment els efectes nefastos detectats pels agents implicats ells mateixos: apropiació i desterritorialització del patrimoni, manca de respecte pel dret de propietat intel·lectual, exclusivitat d’accés als recursos, etc. La Unió Llatina incentiva una política de vigilància, de reflexió i de decisió multilateral per tal de reglamentar els interessos patrimonials del conjunt dels països afectats. 

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org