Terminologia

La Direcció Terminologiai Indústries de la Llengua (DTIL) promou i dóna suport a diverses actuacions en l’àmbit de la terminologia i les seves disciplines associades. Els seus objectius són els següents. Informació: el seu butlletí electrònic “Terminometro” informa en directe els especialistes sobre les novetats terminològiques. Formació: els seminaris i cursos que organitza, destinats als professionals dels països membres de la Unió Llatina, els permeten ampliar els seus coneixements. Cooperació: conscient de la importància del treball associatiu, incentiva la participació en diferents iniciatives i manifestacions regionals, nacionals o internacionals.

Lèxic panllatí de l’energia eòlica

15/05/2012, Paris (France)

Aquest lèxic s’ha elaborat en el marc de Realiter* coordinat per l’Oficina de la Traducció del Govern del Canadà. Si bé no és un recull exhaustiu, la nomenclatura d’aquesta obra és un reflex del coneixement acumulat fins avui dia en el camp de la tecnologia eòlica, i aplega la terminologia de diversos àmbits: meteorologia, aerodinàmica, transformació de l’energia, impactes ambientals.

Publications en ligne de Realiter

15/12/2011, Paris (France)

Le Réseau panlatin de terminologie Realiter, qui reçoit le soutien de l’Union latine depuis 1993, vient de publier les Actes de la VIIe Journée scientifique du Réseau panlatin de terminologie « Multilinguisme et pratiques terminologiques » et le Vocabulaire multilingue du sida.

La Asamblea general y las Jornadas de Realiter 2011 se llevaron a cabo en Québec

01/06/2011, Québec (Canada)

Desde su creación, Realiter (Red panlatina de terminología), que cuenta con el apoyo de la Unión Latina, organismo responsable de su secretaría, se fijó como misión contribuir al desarrollo armonizado de las terminologías en las lenguas romanas. Es así que bajo dicha perspectiva Realiter organizó en la ciudad de Québec, el 1 de junio de 2011, su VII jornada científica sobre el multilingüismo y las prácticas terminológicas.

Terminologie-Terminografie-Terminotică 3T Ediţia a X-a

23/05/2011-24/05/2011, Bucureşti  (România)

Uniunea Latină a acordat sprijinul său logistic la realizarea acestui colocviu. Informaţii privind manifestarea pe site-ul http://www.termrom.org.ro/3t/

Publicación de las actas del X y XI Simposios de RITerm

10/03/2011, Paris (France)

Luego del plazo que permitiera distribuir la versión impresa, la Unión Latina ha puesto a disposición en el sitio web de RITerm, para su acceso gratuito y público, las actas del X Simposio Iberoamericano de Terminología: Terminología, conocimientos, sociedad y poder, que tuvo lugar del 7 al 10 de noviembre de 2006 en Montevideo, y del XI Simposio Iberoamericano de Terminología: La terminología en el tercer milenio : hacia la adopción de buenas practica terminológicas, realizado del 13 al 16 de octubre de 2008 en Lima.

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org