Linmiter

El projecte Linmiter s’inscriu en el marc de les accions de protecció i desenvolupament de les llengües regionals i/o minoritàries dutes a terme a nivell europeu.

Notícies sobre el mateix tema

Seminario de formación en terminología

07/07/2003-12/07/2003, Corte (Corse) (France)

Reunión de clausura de la segunda etapa del proyecto Linmiter

28/06/2002, Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona (España)

Proyecto LINMITER - Reunión de coordinación

07/10/1999-08/10/1999, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org