Associacions i treballs puntuals

En la majoria de països llatins, l’actuació individual en àmbits poc competitius i sense suport públic, com el sector de l’ús de les llengües, poden resultar estèrils. La DTIL es proposa ajudar els qui hi treballen a constituir-se en associacions nacionals, comissions específiques o xarxes internacionals i d’oferir-los un ajut regular per tal de proposar diversos projectes de formació, de creació neològica, de producció terminològica, de realització d’instruments lingüístics, etc.

Notícies sobre el mateix tema

Terminologie-Terminografie-Terminotică 3T Ediţia a X-a

23/05/2011-24/05/2011, Bucureşti  (România)

Reunió Antenes Neològiques

07/05/2008, Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Barcelona (España)

Proyecto Antenas neológicas – Balance 2008

01/01/2008-31/12/2008, Universitat Pompeu Fabra - Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Barcelona (España)

Troisième journée du REI (Rete di Eccellenza dell'Italiano Istituzionale)

26/01/2007, Commission européenne, Bruxelles (Belgique)

Antenes Neològiques — Balanç 2007

01/01/2007-31/12/2007, Union latine, Paris (France)

Deuxième journée de travail - Rete di Eccellenza dell’italiano Istituzionale-REI

24/03/2006, Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Roma (Italia)

1 2 3 4 
Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org