Notícies

Lèxic panllatí de l’energia eòlica

15/05/2012, Paris (France)

Aquest lèxic s’ha elaborat en el marc de Realiter* coordinat per l’Oficina de la Traducció del Govern del Canadà. Si bé no és un recull exhaustiu, la nomenclatura d’aquesta obra és un reflex del coneixement acumulat fins avui dia en el camp de la tecnologia eòlica, i aplega la terminologia de diversos àmbits: meteorologia, aerodinàmica, transformació de l’energia, impactes ambientals.

XX PRÉMIO DE TRADUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 2012 FCT / UNIÃO LATINA

05/04/2012-30/09/2012, Lisboa (Portugal)

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a União Latina abrem concurso para a atribuição do Prémio de Tradução Científica e Técnica em Língua Portuguesa 2012

Publications en ligne de Realiter

15/12/2011, Paris (France)

Le Réseau panlatin de terminologie Realiter, qui reçoit le soutien de l’Union latine depuis 1993, vient de publier les Actes de la VIIe Journée scientifique du Réseau panlatin de terminologie « Multilinguisme et pratiques terminologiques » et le Vocabulaire multilingue du sida.

XIX Edição do Prémio de Tradução cientifica e técnica em língua portuguesa 2011 FCT/União Latina

23/11/2011

El 23 de noviembre de 2011 tuvo lugar en Lisboa la ceremonia de entrega del Premio de traducción científica y técnica en lengua portuguesa.

Entrega de trabajos de Cardicis III en Haití

18/10/2011, Paris (France)

El Grupo de Seguimiento (GSC3), conformado en el marco del proyecto Cardicis III, finalizó su misión en Haití.

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org