Conèixer-se i reconèixer-se

Ecos culturals i lingüístics de la interculturalitat

La Unió Llatina organitzarà el 2012 una trobada de joves dels països africans i llatinoamericans membres de l’organització. L’objectiu és confrontar-los als diferents aspectes de les seves herències culturals i fer-los reflexionar sobre les convergències contemporànies que els uneixen, en benefici d’una millor coneixença mútua i del diáleg intercultural. Aquesta trobada serà acompanyada per la creació en paral·lel d’un fòrum de discussió a internet que permeti continuar i ampliar el debat.

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org