Organitzacions inter­governamentals

illustration.jpg

Per assegurar l’execució correcta del programa, la Unió Llatina ha conclòs acords de cooperació amb organismes i institucions de caràcter internacional i intergovernamental i també amb fundacions i altres institucions similars.

 

OEI, Organización de Estados Iberoamericanos 20/02/1978 www.oei.es
UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 01/10/1985 www.unesco.org/fr
IILA, Istituto Italo-Latino Americano 23/10/1995 www.iila.org
ACCT, Agence de la Francophonie 13/05/1996 www.francophonie.org
CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 13/12/2000 www.cplp.org
OEA, Organización de Estados Americanos 19/10/2002 www.oas.org/es
ALECSO, Organisation Arabe pour l’Éducation, la Culture et la Science 07/01/2005 www.alecso.org.tn
CBA, Convenio Andrés Bello 24/05/2005 www.cab.int.co
CERLALC, Centro regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe 20/07/2005 www.cerlalc.org
SEGIB, Secretaría General Iberoamericana 16/11/2007 www.segib.org

 

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org