Funcionament

organigramme.ca.png

Els òrgans principals de la Unió Llatina són:

  • el Congrés. Engloba els estats membres de l’organització i es reuneix cada dos anys en sessió ordinària. Vota el pressupost i les grans orientacions de les activitats de la Unió Llatina. Acull els nous estats que s’adhereixen a la Unió Llatina i escull els estats membres de les instàncies dirigents.
  • el Consell Executiu. Elegit pel Congrés, està compost per dotze estats membres, amb un mandat de quatre anys.El Consell segueix regularment les activitats de l’organitzaciói prepara el programa de treball i el projecte de pressupost corresponent.
  • el Secretariat General. La Unió Llatina està dirigida per un secretari general que el Congrés nomena per aquatre anys. S’encarrega d’executar els programes i les decisions del Congrés i del Consell Executiu pel que fa al pressupost i a les grans orientacions.

L’estructura de l’organització integra igualment els òrgans auxiliars establerts pel Congrés i el Consell Executiu.

Finançament

El pressupost de la Unió Llatina s’alimenta principalment de contribucions obligatòries dels estats membres. Per dur a terme certes accions, l’organització col·labora amb institucions públiques i/o privades que la sostenen.

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org