Estats membres

carte.png
Estat Data d’entrada Estat Data d’entrada
Andorra 21.10.2004 Honduras 12.01.1972
Angola 19.02.1997 Italia 12.01.1972
Bolivia 12.03.1985 Moçambique 09.05.1994
Brasil 12.01.1972 Monaco 14.06.1984
Cabo Verde 16.10.1992 Nicaragua 18.05.1973
Chile 26.11.1990 Panamá 10.07.1995
Colombia 06.07.1995 Paraguay 12.01.1972
Côte d'Ivoire 15.12.1999 Perú 12.01.1972
Costa Rica 08.07.1996 Portugal 12.01.1972
Cuba 19.07.1988 República Dominicana 12.01.1972
Ecuador 12.01.1972 Republica Moldova 16.10.1992
El Salvador 14.09.2006 România 25.02.1980
España 12.01.1972 San Marino 21.02.1985
Filipinas 19.09.1985 São Tomé e Príncipe 16.10.1992
France 12.01.1972 Sénégal 22.06.1999
Guatemala 14.06.1984 Timor-Leste 19.11.2004
Guiné-Bissau 08.11.1990 Uruguay 28.01.1985
Haïti 12.01.1972 Venezuela 01.03.1990

Observadors permanents

L’Argentina, Mèxic, l’Ordre de Malta, i la Santa Seu.

Condicions d’adhesió

La Unió Llatina està constituïda pels estats de llengua i de cultura d’origen llatí que han signat i ratificat la Convenció de Madrid, i pels quals s’hi han adherit formalment.

L’organització engloba avui quasi la totalitat dels estats que són susceptibles d’integrar la Unió Llatina. Són, segons les recomanacions interpretatives establertes el 1992, els països que responen a un o a més d’un dels criteris següents:

  • criteris lingüístics (llengua oficial neollatina, llengua d’ensenyament neollatí, llengua neollatina utilitzada com a mitjà de comunicació a la vida quotidiana i als mitjans de comunicació);
  • criteris lingüisticoculturals (hi ha una literatura significativa en llengua neollatina –premsa escrita majoritàriament en llengua neollatina, tant en latirada com en nombre de títols, televisió amb una forta proporció de llengua neollatina, ràdio amb forta presència de llengua neollatina);
  • criteris culturals (herència directa o indirecta d’un patrimoni de la Roma antiga al qual els estats manifesten la seva fidelitat i el perpetuen, sobretot per l’ensenyament del llatí i de les llengües estrangeres neollatines, per intercanvis culturals amb altres països llatins, –organització de la societat, sobretot en el pla jurídic– respecte de les llibertats fonamentals i dels principis generals dels drets humans i de la democràcia, de la tolerància i de la llibertats de cultes).
Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org